Digital Accounting | Salgs- og leveringsbetingelser
21872
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-21872,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.7,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Salgs- og leveringsbetingelser (Terms)

Disse salgs- og leveringsbetingelser anvendes på alle salg fra Digital Accounting AS til næringsdrivende (B2B), såfremt ikke annet er særskilt skriftlig avtalt partene imellom. Kjøpsloven gjelder der annet ikke er avtalt. Betingelsene gjelder for alle typer kjøp.

Selger
Selger er Digital Accounting AS.

Kunde
Kunde er den som mottar tjenester, løsninger eller tilgang til løsninger, heretter kalt Oppdragsgiver.

Databehandleravtale
I forkant av en leveranse, som inneholder tilgang til Oppdragsgiver sine data, signeres en databehandler avtale. Denne sikrer Oppdragsgiver at Digital Accounting AS behandler data etter definerte rutiner og regler.

Leveranse
Selve leveransen beskrives i «Avtale om leveranse» som signeres av begge parter. Avtalen presiserer hva som skal leveres, kostnader og øvrige betingelser som:

Avtale om leveranse gjelder fra signering, eventuelt betaling av første faktura.

Avtalen er løpende med gjensidig 3 måneder oppsigelsestid regnet fra første dag i neste måned.

Avtalen er løpende med gjensidig 3 måneder oppsigelsestid regnet fra første dag i neste måned.

Oppdragsgiver har full opphavs- og eiendomsrett til sine data lagret hos Digital Accounting.

Om Oppdragsgiver sine data inneholder personopplysninger skal egen databehandleravtale følge denne avtalen.

Avtalen faktureres forskuddsvis pr. kalenderkvartal.

Alle beløp er oppgitt i NOK og eksklusive merverdiavgift og eventuelle offentlige avgifter.

Betaling skjer ihht faktura netto per 14 dager om annet ikke er avtalt.

Digital Accounting kan varsle prisendring med en måneds varsel en gang per år.